Om os

ny

NY WEISSER ØHLENSCHLÆGER

 

Ny er arkitekt MAA og har 15 års erfaring med udvikling af byer og landskaber fra sit arbejde som projektleder i Dansk Byplanlaboratorium og fra ansættelser på både tegnestue og i en kommune.

 

Ny har især fokus på læringsprocesser i og omkring byudviklingen samt kompetenceudvikling og organisationsudvikling i den offentlige sektor. Ny har taget en Master i Ledelse og Innovation.

 

Med NYFORBYELSE kobler Ny sin viden om den fysiske udvikling af byer og landskaber med sin viden om innovationsprocesser og hun sætter fokus på sammenhængen mellem forandringen af de fysiske omgivelser og forandringen hos de mennesker og organisationer der arbejder med dem.

peter

Peter Munthe-Kaas

 

Peter er PhD fra Aalborg Universitet, hvor han har forsket i eksperimenterende byudvikling. Peters tilgang er aktionsforskning og fra 2011-2017 arbejdede han tæt sammen med København kommunes teknik og miljøforvaltning om udvikling af en mere innovativ og eksperimenterende forvaltningspraksis

 

Idag er Peter ekstern lektor og underviser blandt andet i interdisciplinær projektledelse, co-design og byudvikling på AAU, KU og designskolen.

 

Med NYFORBYELSE er Peter med til at sætte fokus på nogle af de grundlæggende paradokser der ligger i planlægningsfeltet i dag for derigennem at understøtte udviklingen af mere eksperimenterende planlægningspraksisser