"Et samfund kan være så stenet at alt er en eneste blok og indbyggermassen så benet at livet er gået i chok.

Og hjertet er helt i skygge og hjertet er næsten hørt op til nogen begynder at bygge en by, der er blød som en krop."
Inger Christensen

Velkommen til Nyforbyelse

I NYFORBYELSE understøtter vi udviklingen af fremtidens bæredygtige byer.

Vi arbejder med de processer, der former vores byer og landskaber. Med dét mener vi både udvikling af byudviklings- og planlægningsprocesser, udvikling af nye organisations- og samarbejdsformer og udvikling af nye inddragelses- og samskabelsespraksisser.  Vi arbejder altså både med de konkrete forandringer, der skal ske i byens rum og med de organisatoriske og relationelle forandringer, der skal udvikles for at gøre noget nyt.

Vi ser det som nødvendigt at tænke byen på ny. Vi kan nemlig ikke løse de problemer vores byer stor overfor med de samme byggeklodser der skabte dem, men må eksperimentere med nye modeller for byudvikling, ude i byen såvel som i organisationerne. Det handler om sensitivitet overfor den by der er og udforskning af den by, der er ved at blive til.

Vi arbejder med lærende byudviklingsprocesser, hvor det er et vilkår at vi vil lære noget nyt imens vi arbejder på projektet. Vi har fokus på netværksledelse og vigtigheden af at kunne sætte sig ind i andres virkelighedsforståelser. Vi tager stedet og byens virkelighed som udgangspunkt i samarbejdsprojekter – det kalder vi stedsans.

Læring og Undervisning

Vi kan afholde både korte og lange foredrag, kurser og workshops, der sætter jer i stand til at arbejde mere innovativt med byens udvikling.

Vi kan for eksempel udvikle et forløb for ledere med fokus på innovation og samskabelse.

Proces og Facilitering

Vi kan understøtte, inspirere og facilitere eksisterende udviklingprocesser, som i selv driver og hvor i selv skaber indholdet.

Vi kan for eksempel indgå i udviklingen af en ny ressourceplan, for at gøre den mere borgerrettet.

Indhold og Produkt

Vi kan drive udviklingsprocesser for jer og tage ansvar for både proces og indhold. Vi leverer f.eks. byanalyser og inddragelsesprocesser.

Vi kan for eksempel undersøge bylivspotentialet i et område og levere en rapport med anbefalinger.

Om Os

Ny Weisser Øhlenschlæger

Ny er arkitekt MAA og har 15 års erfaring med udvikling af byer og landskaber fra sit arbejde som projektleder i Dansk Byplanlaboratorium og fra ansættelser på både tegnestue og i en kommune.

Ny har især fokus på læringsprocesser i og omkring byudviklingen samt kompetenceudvikling og organisationsudvikling i den offentlige sektor. Ny har taget en Master i Ledelse og Innovation.

Med NYFORBYELSE kobler Ny sin viden om den fysiske udvikling af byer og landskaber med sin viden om innovationsprocesser og hun sætter fokus på sammenhængen mellem forandringen af de fysiske omgivelser og forandringen hos de mennesker og organisationer der arbejder med dem

Peter Munthe-Kaas

Peter er PhD fra Aalborg Universitet, hvor han har forsket i eksperimenterende byudvikling. Peters tilgang er aktionsforskning og fra 2011-2017 arbejdede han tæt sammen med København kommunes teknik og miljøforvaltning om udvikling af en mere innovativ og eksperimenterende forvaltningspraksis

Idag er Peter ekstern lektor og underviser blandt andet i interdisciplinær projektledelse, co-design og byudvikling på AAU, KU og designskolen.

Med NYFORBYELSE er Peter med til at sætte fokus på nogle af de grundlæggende paradokser der ligger i planlægningsfeltet i dag for derigennem at understøtte udviklingen af mere eksperimenterende planlægningspraksisser

Kunder og samarbejdspartnere

gladsaxelogo
fsb
fanø
byplanlab
kadk
asplanviak
vejeu
rødovre
områdefornyelsen-nørrebro
ku

Udvalgte udgivelser

2020: Staging collaborative design and innovation 
I bogkapitlet “staging urban design through experimentation” skriver Peter sammen med Birgitte Hoffmann om forskellige former for eksperimenter i byudvikling.

Link

2019: Det er så meget sjovere
En artikel om hvordan strategisk byledelse og agil projektledelse som vigtige fokuspunkter i byudviklingen. Skrevet af Ny og Marianne Bendixen og udgivet i Byplan nyt.

Link

2017: Projektledere i byplanlægning skal kunne rumme det uvisse
En artikel om byudvikling forstået som uvisse processer, hvor man som projektleder skal kunne holde sig åben og udforskende. Skrevet af Ny og udgivet i Byplan nyt.

Link

2016: Democratic design experiments in urban planning
Denne artikel beskriver teoretisk og empirisk hvordan byplanlæggere kan arbejde mere navigerende og eksperimenterende. Udgivet i Co-Design.

Link

2015: Innovativ Klimatilpasning med Borgerne
En håndbog i bæredygtig omstilling, der sætter fokus på nødvendigheden af at arbejde netværksorienteret når vores byer skal klimatilpasses.

Link

2015: Agonism and co-design of urban spaces
Denne artikel belyser potentialerne for co-design interventioner som en ny tilgang til byudvikling. Udgivet i Urban Research and Practice.

Link

 

Kontakt

+45 6016 4445

Ny@nyforbyelse.dk