NYFORBYELSE

I NYFORBYELSE understøtter vi udviklingen af fremtidens byer.

 

Vi arbejder med de processer, der former vores byer og landskaber. Med dét mener vi både udvikling af byudviklings- og planlægningsprocesser, udvikling af nye organisations- og samarbejdsformer og udvikling af nye inddragelses- og samskabelsespraksisser.  Vi arbejder altså både med de konkrete forandringer, der skal ske i byens rum og med de organisatoriske og relationelle forandringer, der skal udvikles for at gøre noget nyt.

 

Vi ser det som nødvendigt at tænke byen på ny. Vi kan nemlig ikke løse de problemer vores byer stor overfor med de samme byggeklodser der skabte dem, men må eksperimentere med nye modeller for byudvikling, ude i byen såvel som i organisationerne. Det handler om sensitivitet overfor den by der er og udforskning af den by, der er ved at blive til.

front

Læring og Undervisning

Vi kan afholde både korte og lange foredrag, kurser og workshops, der sætter jer i stand til at arbejde mere innovativt med byens udvikling.

 

Vi kan for eksempel udvikle et lederudviklingsforløb med fokus på innovation og samskabelse.

Proces og Facilitering

Vi kan understøtte, inspirere og facilitere eksisterende udviklingprocesser, som i selv driver og hvor i selv skaber indholdet.

 

Vi kan for eksempel indgå i udviklingen af en ny ressourceplan, for at gøre den mere borgerrettet.

Indhold og Produkt

Vi kan drive udviklingsprocesser for jer og tage ansvar for både proces og indhold. Vi leverer f.eks. byanalyser og inddragelsesprocesser.

 

Vi kan for eksempel undersøge et bylivspotentialet i en bydel og levere en rapport med anbefalinger.

Metode og tilgang

Vi arbejder med lærende byudviklingsprocesser, hvor det er et vilkår at vi vil lære noget nyt imens vi arbejder på projektet. Vi har fokus på netværksledelse og vigtigheden af at kunne sætte sig ind i andres virkelighedsforståelser. Vi tager stedet og byens virkelighed som udgangspunkt i samarbejdsprojekter – det kalder vi stedsans.

Lærende Byudvikling0

Netværksledelse0

Stedsans0